roen

Main Menu

Menu

Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2018

ANUNT Planului Urbanistic Zonal ” Ridicare interdictie de construire prevazuta prin PUG situat in Varianta Nord, nr. 12

ANUNT -PUD situat în municipiul Călărași ,str. Plevna, nr. 174

ANUNT-sedinta AUGUST acte normative

ANUNT-sedinta SEPTEMBRIE acte normative

ANUNT PUZ„CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT-P.U.Z.“,situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.74 lot 1,2,3

PUZ SAINT GOBAIN 5

PUZ SAINT GOBAIN 4

PUZ SAINT GOBAIN 3

PUZ SAINT GOBAIN 2

ANUNT PUZ SAINT GOBAIN 1

ANUNT-sedinta IUNIE acte normative

ANUNT-sedinta IULIE acte normative

ANUNT PUZ-str. I.H.Rădulescu, nr. 27.

ANUNT -PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER“ situat in municipiul Cãlãrași, strada Bucuresti, nr. 64-66.

ANUNT PUD situat în municipiul Călărași ,str. Plevna, nr. 174

ANUNT PUZ Mansardare clădire P+1 și modificare zonă unități economice agricole în zonă mixtă industrie, depozitare și servicii Călărași, str. Prel. Sloboziei KM 4“

ANUNT PUZ LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MAI MULT DE TREI PARCELE - PUZ “ situat in municipiul Cãlãrași strada Vasile Culica

ANUNT PUZ’’ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SUBZONA LI DIN UTR 3 - STRADA BELSUGULUI, NR.13B-17 “ situat in municipiul Cãlãrași

ANUNT- PUZ strada Prelungirea Dobrogei nr.1

ANUNT-sedinta MAI acte normative

ANUNT PUZ B-DUL REPUBLICII, NR. 54ANUNT PUZ B-DUL REPUBLICII, NR. 54

ANUNT PUZ- MOISE GHEORGHE -SF.NICOLAE NR.48 DESFIINTARE ȘPC.(C1) ȘI ANEXA(C2)+CONSTR.LOC.Sp+P+1Ep

ANUNT - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ LUCRĂRI DE LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ȘI CLĂDIRI PENTRU SERVICII “ situat in extravilan, T87, P5, lot 1 , Mun. Călărași, jud. Călărașiprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ LUCRĂRI DE LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ȘI CLĂDIRI PENTRU SERVICII “ situat in extravilan, T87, P5, lot 1 , Mun. Călărași, jud. Călărași

ANUNT- Sedinta luna Aprilie acte normative

ANUNT - Regulament privind transportul de marfuri in regim contractual si transportul efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

ANUNT-puz- Documentatie Tarlaua 83,parcela 15

ANUNT-sedinta Martie acte normative

ANUNT- sedinta Februarie acte normative

ANUNT -sedinta Ianuarie acte normative

Anunt pentru consultarea publicului în elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017

Anunt pentru consultarea publicului în etapa elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru ,,ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII,, situat în municipiul Călărași, Aleea Dumbrava Minunată

Anunt pentru consultarea publicului in elaborarea proiectului de hotarare pentru stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017

 

Arhiva documente in Consultare publică

Plateste taxele on-line !

------------------------------

 

----------------------------

 

-----------------------------------

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro