roen

Main Menu

Menu

Fond locativ 

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii

formular si documente justificative  în vederea cumpararii unei locuinte 

 

Taxe si impozite locale persoane juridice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PJ, Model 2016 ITL 002

Declarație teren - PJ, Model 2016 ITL 004

Declarație auto - PJ, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PJ, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PJ, Model 2016 ITL 007

Decizie impunere - PJ, Model 2016 ITL 009

Cerere certificat fiscal - PJ, Model 2016 ITL 013

Certificat - PJ, Model 2016 ITL 013

Declarație Decizie Reclamă Publicitate - PJ, Model 2016 ITL 014

Declarație Decizie Afișaj - PJ, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PJ, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PJ, Model 2016 ITL 017

 

Taxe si impozite locale persoane fizice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PF, Model 2016 ITL 001

Declarație teren – PF, Model 2016 ITL 003

Declarație auto - PF, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PF, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PF, Model 2016 ITL 007

Decizie Impunere - PF, Model 2016 ITL 008

Cerere certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 010

Certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 011

Declarație Decizie Afișaj - PF, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PF, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PF, Model 2016 ITL 017

 

Directia Urbanism

Cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresa

Cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare + anexa

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desfințare

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Comunicare începere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere lucrări execuție Inspectoratul Teritorial Călărași

Cerere aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale

Cerere eliberare autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice

 

Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru

Cerere completare dosar Lege nr. 15/2003

Cerere depunere dosar conform Legii nr. 15/2003

Cerere eliberare adeverință din registrul agricol pentru animale

Cerere eliberare adeverință teren registrul agricol

Cerere eliberare adeverință terenuri cultivate

Cerere eliberare carnet de comercializare a produselor agricole

Cerere eliberare carte de identitate – persoană luată în spațiu

Cerere eliberare carte de identitate proprietar imobil

Cerere emitere titlu de proprietate sau ordin de teren

Cerere pentru eliberare (emitere) atestat de producător

Cerere pentru eliberare adeverință privind suprafața de teren utilizată – A.P.I.A.

Cerere pentru eliberare adeverință care atestă că nu s-a primit teren conform Lege nr. 15/2003

Cerere pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Călărași

Declarație înscriere bunuri în registrul agricol

Declarație utilizare teren

Plateste taxele on-line !

------------------------------

 

----------------------------

 

-----------------------------------

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro