FORMULARE TIP

 

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 

Certificat de urbanism

 

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

 

Autorizatie de construire/desfiintare

 

Comunicare catre primarul municipiului Calarasi privind inceperea executiei lucrarilor

 

Comunicare catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind inceperea executiei lucrarilor

 

Comunicare catre primarul municipiului Calarasi privind incheierea executiei lucrarilor

 

Comunicare catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind incheierea executiei lucrarilor

 

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

 

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

 

Model pentru panou de identificare a investitiei

 

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

 

Martie 2009

Aprilie 2009

Mai 2009

Iunie 2009

Iulie 2009

August 2009

Octombrie 2009

Noiembrie 2009

 

MODELE DE CASE PENTRU TINERI - BENEFICIARI AI LEGII 15/2003

 

cuplata – 1

cuplata – 2

insiruita – 1

insiruita – 2

 

ADRESA INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

 

 

CIRCULARA MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

PRIVITOARE LA MONUMENTELE DE FOR PUBLIC

 

 

PUZ

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR.99/07.01.2010

AFERENTA PUZ – ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CALARASI

 

   PLAN URBANISTIC ZONAL
"MODERNIZARE SI AMENAJARE BAZA DE AGREMENT SI PARC DUMBRAVA"

 

PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTUIRII DE LOCUINŢE – TARLAUA 69, PARCELA 1, 10.500 MP, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI,  JUD. CĂLĂRAȘI

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ËXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”

PLAN URBANISTIC ZONAL – Plansa de reglementari si memoriul din documentatia de urbanism „Complex de Agrement Nicolae Titulescu”

 

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL”REALIZARE SPATIU DE DEPOZITARE SI ANEXA ADMINISTRATIVA” –plansa 1 /plansa 2

 

RAPORT DE MEDIU LA PLANUL  URBANISTIC  ZONAL “MODERNIZARE SI AMENAJARE BAZA DE AGREMENT SI PARC DUMBRAVA, INTRAVILAN CALARASI, JUD. CALARASI

 

CONSTRUIRE SERVICE AUTO,TARLA 167,PARCELA 6 MUN. CALARASI

 

Consultare Propuneri preliminare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL”EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT” din Calarasi, str. Zavoiului nr.3B

 

CONSTRUIRE CENTRALE FOTOVOLTAICE PV solar: ETAPA 1-2MWp; ETAPA2- 2,5MWP;\ETAPA3 -7MWp;ETAPA4 -5MWP, Strada Varianta Nord nr.1 - Plansa 1 / Plansa 2

 

Documentatia P.U.Z.- a numitilor Titei Ana si Titei Gheorghe pentru “Construire locuinta P+M “, situat in intravilanul municipiului Calarasi,str Bucuresti nr 107. Plansa 1

 

Plan Urbanistic Zonal

Lotizare in vederea construirii de locuinte – Strada Aleea Magureni – documentatie

 

 

PUD

Documentatie PUD – Dragan Dorina „Construire locuinta parter”situat in intravilanul Municipiului Calarasi, str. Pacii nr.134 C.

Parte scrisa

Parte desenata

 

DOcumentatie P.U.D.- a numitilor DInca DUmitru si DInca Lenuta pentru “Construire terasa bar si fast food”situat in intravilanul municipiului Calarasi, str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr 15 – Plansa 1

 

Documentatia P.U.D. – a numitei SC AGRO ASPIM SRL CALARASI pentru “Recompartimentare partiala,schimbare de destinatie si extindere constructie existenta pentru salon de infrumusetare si bar cu terasa”situata in intravilanul municipiului Calarasi ,str Grivita nr 130. Plansa 1

 

PLAN URBANISTIC GENERAL – MUNICIPIUL CALARASI

parte scrisa

parte desenata

 

 

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

 

PUZ – ZONA CENTRALA MUNICIPIUL CALARASI

parte scrisa

parte desenata

planse studiu istoric