roen

Main Menu

Menu

H.C.L. nr. 239/06.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic, elaborată pentru proiectul cu titlul „Realizare şi modernizare în P.T. – sediul Poliţiei Locale”

H.C.L. nr. 238/06.09.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocul A13 Călăraşi”

H.C.L. nr. 237/31.08.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași, a statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

H.C.L. nr. 236/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei Parohiei ,,Sfântul Nicolae Catedrală”

H.C.L. nr. 235/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei Parohiei ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”

H.C.L. nr. 234/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”, pentru continuarea construcției clopotniței

H.C.L. nr. 233/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei Parohiei ,,Mircea Vodă” pentru continuarea construcției Centrului social

H.C.L. nr. 232/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 31.000 lei Parohiei ,,Sfinții Martiri Brâncoveni’’

H.C.L. nr. 231/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Sfânta Cuvioasa Paraschiva”

H.C.L. nr. 230/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 24.000 lei Parohiei ,,Sfântul NIFON” pentru finalizarea lucrărilor clopotniță și lumânărar

H.C.L. nr. 229/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Sfântul  IERARH NICOLAE’’ Barbu Știrbei

H.C.L. nr. 228/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei Parohiei Sfântul Mare Mucenic GHEORGHE, pentru reparații fațada bisericii

H.C.L. nr. 227/25.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara1, 2), A27 (scara 1), A28 (scara1, 2, 3) A29 (scara1, 2, 3), A30 (scara1, 2, 3), A31 (scara1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1)”

H.C.L. nr. 226/25.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorităţi locale - Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)“

H.C.L. nr. 225/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

H.C.L. nr. 224/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

H.C.L. nr. 223/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

H.C.L. nr. 222/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, municipiul Călărași”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

H.C.L. nr. 221/25.08.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 557 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12,  tarlaua 65, parcela 18/2, carte funciară nr. 23419, către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA

H.C.L. nr. 220/25.08.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, lot 51, număr carte funciară 23427, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafața de 400 mp, în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea

H.C.L. nr. 219/25.08.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada General Leonard Mociulschi, nr. 1, în suprafață de 572 mp din acte, din măsurători 609 mp, carte funciară nr. 27677, în favoarea S.C. ICOM OIL S.R.L.

H.C.L. nr. 218/25.08.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași

H.C.L. nr. 217/25.08.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Clubul Sportiv Școlar Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași

H.C.L. nr. 216/25.08.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren cu număr cadastral 26267, în suprafață 14883 mp, cu destinația DRUM, situat în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 215/25.08.2022 privind dezlipirea în 12 loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafața de 14883 mp, având numărul cadastral 26267, ce va avea destinația de DRUM, situat în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 214/25.08.2022 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

H.C.L. nr. 213/25.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Modificare indicatori urbanistici şi schimbarea de funcţiune din LM în IS, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 140”

H.C.L. nr. 212/25.08.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,Casă, fostă Banca Frații Mateescu“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 141 (137), județul Călărași

H.C.L. nr. 211/25.08.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Călărași

H.C.L. nr. 210/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Călăraşi, sesiunea iunie-octombrie 2022

H.C.L. nr. 209/18.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,MIHAI VITEAZUL” CORP B DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

H.C.L. nr. 208/18.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” - CORP A în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

H.C.L. nr. 207/18.08.2022 privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, Județul Călăraşi, la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii proiectului cu titlul „EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERELE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”

H.C.L. nr. 206/18.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022

H.C.L. nr. 205/18.08.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei

H.C.L. nr. 204 /27.07.2022 privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare

H.C.L. nr. 203 /27.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022

H.C.L. nr. 202/27.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2022-31.10.2022 – RAIU IULIANA

H.C.L. nr. 201/27.07.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile - terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu (Ansamblul Rezidențial Știrbei – Vodă), în vederea edificării unor locuințe

H.C.L. nr. 200/27.07.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor  imobile - terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu, în vederea edificării unor locuințe

H.C.L. nr. 199/27.07.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp, cu număr cadastral 23425, în vederea edificării unei locuințe

H.C.L. nr. 198/27.07.2022 pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp, cu număr cadastral 23425, în vederea edificării unei locuințe

H.C.L. nr. 197/27.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Promovare P.U.Z. construire hală S+P+1 şi împrejmuire teren“, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei nr. 1B

H.C.L. nr. 196/27.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare de destinaţie în complex comercial, extindere, reconfigurare funcţional-volumetrică corp C1 + lucrări şi amenajări conexe’’, situat în municipiul Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16-16Bis, nr. cadastral 25553/C.F. 25553, judeţul Călăraşi

H.C.L. nr. 195/27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre
H.C.L. nr. 194/27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafață de 358 mp din acte, respectiv 330 mp din măsurători, carte funciară nr. 22565, în favoarea doamnei Luță Sanda
H.C.L. nr. 193/27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre
H.C.L. nr. 192/27.07.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, lot 51, număr carte funciară 23427, tarla 65, parcela 18/2, cu suprafața de 400 mp, în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea
H.C.L. nr. 191/27.07.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 557 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12 -  lot 43 – tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA
H.C.L. nr. 190/27.07.2022 privind dezlipirea unor imobile terenuri situate în municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 5
H.C.L. nr. 189/27.07.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A, asupra unei suprafețe totale de 910 mp, teren proprietate privată, în administrarea UAT Municipiului Călărași, identificat cu numărul cadastral 23546, înscris în cartea funciară 23546, necesar pentru amplasarea unor cabluri subterane de medie şi joasă tensiune şi a unor casete stradale de distribuţie
H.C.L. nr. 188/07.07.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A, asupra unei suprafețe totale de 1.222,75 mp, aparţinând domeniul privat al municipiului Călăraşi, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, identificat cu numărul cadastral 30202, înscris în cartea funciară 30202, necesar pentru amplasarea anvelopei de 20KV, a unui stâlp 14F şi a unui cablu subteran L20KV, pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum, zona de vest a municipiului Călăraşi
H.C.L. nr. 187/07.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022
H.C.L. nr. 186/07.07.2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 38.756.227,26 lei
H.C.L. nr. 185/28.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/26.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - Sală de Educație Fizică Școlară cu titlul “Construire Sală de educație fizică școlară în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași”
H.C.L. nr. 184/28.06.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași, a obiectivului de investiţii ,,Teren minifotbal din incinta Stadionului Municipal", situat în Bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul Călărași 
H.C.L. nr. 183/28.06.2022 privind bunurile a căror apartenență se atestă la domeniul privat al municipiului Călărași
H.C.L. nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local
H.C.L. nr. 181/28.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie funcţională în zonă mixtă – Instituţii/Servicii + Funcţiuni complementare – teren număr cadastral 30938”, situat în municipiul Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 1
H.C.L. nr. 180/28.06.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Școlar Călărași și prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași
H.C.L. nr. 179/28.06.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24,  număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, domnului Mihalache Petre
H.C.L. nr. 178/28.06.2022 pentru modificarea tarifelor stabilite conform Contractului nr. 32761/15.07.2019  privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 177/28.06.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS
H.C.L. nr. 176/28.06.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași
H.C.L. nr. 175/28.06.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Liceului Pedagogic ,,Ștefan Bănulescu” Călăraşi
H.C.L. nr. 174/08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/19.08.2020 privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrate din municipiul Călăraşi
H.C.L. nr. 173/08.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi
H.C.L. nr. 172/08.06.2022 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, numărul cadastral 33798 cu numărul cadastral 33799, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4
H.C.L. nr. 171/08.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022
H.C.L. nr. 170/08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
H.C.L. nr. 169/08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative”, propus pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

H.C.L. nr. 168/08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

H.C.L. nr. 167/26.05.2022 privind alipirea a 2 imobile situate în intravilanul  municipiului Călărași, având numerele cadastrale 23379 și 23384

H.C.L. nr. 166/26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Direcției Creșe Călărași H.C.L. nr. 167/26.05.2022 privind alipirea a 2 imobile situate în intravilanul     municipiului Călărași, având numerele cadastrale 23379 și 23384

H.C.L. nr. 165/26.05.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/08.12.2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași, a Statului de funcții, Organigramei și a  Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

H.C.L. nr. 164/26.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și Municipiul Călărași, prin Primăria Municipiului Călărași

H.C.L. nr. 163/26.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/ 20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”

H.C.L. nr. 162/26.05.2022 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului teren în suprafață de 315 mp, număr cadastral 23219 și a imobilului construcție A1.1, număr cadastral 23219 – C1, cu suprafața de 315 mp, imobil (teren și construcție – J11, scara H), situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis

H.C.L. nr. 161/26.05.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.03.2022
H.C.L. nr. 160/26.05.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.12.2021

H.C.L. nr. 159/26.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale  Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi

H.C.L. nr. 158/26.05.2022privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 32264, cu suprafața de 17857 mp, situat în Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 1E, în trei loturi, lotul 1 cu suprafața de 6410 mp, lotul 2 cu suprafața de 5364 mp și lotul 3 cu suprafața de 6083 mp

H.C.L. nr. 157/26.05.2022 privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23273, 23261, teren arabil intravilan, cvartal 65, parcela 14/2, situat în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 156/26.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - Sală de Educație Fizică Școlară cu titlul “Construire Sală de educație fizică școlară în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași

H.C.L. nr. 155/26.05.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A., asupra unei suprafețe totale de 10 mp, teren proprietate publică, în administrarea UAT Municipiului Călărași, identificat cu nr. cadastral 30581, înscris în cartea funciară 30581, necesar pentru amplasarea anvelopei prefabricate din beton pentru punctul de conexiuni (PC 20 KV), pe o pernă de balast, pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum Călărași, strada Varianta Nord, nr. 30 (Tronson 2), beneficiar ZMC TRADING S.R.L.

H.C.L. nr. 154/26.05.2022 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în strada Mușețelului, nr. 23, scara A BLOC H26, Scara B BLOC H26, situate în intravilanul municipiului Călărași

H.C.L. nr. 153/26.05.2022 privind vânzarea unor imobile – terenuri, proprietatea privată a municipiului Călărași, situate în Complex Micro 6, strada Stadionului, nr. 28 bis, carte funciară nr. 29538, în suprafața de 153 mp și cartea funciară nr. 29539 în suprafață de 29 mp, către S.C. CCIF S.R.L.

H.C.L. nr. 152/26.05.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – casă de locuit – situată în Călărași, strada Digului, nr. 11, având nr. cadastral 29230 – C2, număr carte funciară 29230, în suprafață de 50 mp și nr. cadastral 29230 – C1, număr carte funciară 29230 în suprafață de 137 mp, în favoarea doamnei Albu Ştefana

H.C.L. nr. 151/26.05.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafață de 358 mp, carte funciară nr. 22565, în favoarea doamnei Luță Sanda

H.C.L. nr. 150/26.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile - terenuri,  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Grădiștea, nr. 57 și strada Grădiștea nr. 57A, în vederea edificării unor locuințe

H.C.L. nr. 149/26.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor imobile - terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Grădiștea, nr. 57 și strada Grădiștea nr. 57A, în vederea edificării unor locuințe

H.C.L. nr. 148/26.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 273 mp, tarlaua 102/3, Lot 49 și imobil teren cu suprafaţă de 356 mp, tarlaua 102/3, Lot 48 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, strada Jirlău, nr. 1, situate în intravilanul municipiului Călărași, cu destinația Sport și agrement

H.C.L. nr. 147/26.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 273 mp, tarlaua 102/3, Lot 49 și imobil teren cu suprafaţă de 356 mp, tarlaua 102/3, Lot 48 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, strada Jirlău, nr. 1, situat în intravilanul municipiului Călărași, cu destinația Sport și agrement

H.C.L. nr. 146/26.05.2022 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Călărași asupra imobilului teren și construcții - Complexul Sportiv Municipal ,,Dunărea” Călărași, situat în municipiul Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 39

H.C.L. nr. 145/26.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare produse agricole şi industriale“, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 87, parcela 7/2, număr cadastral 25955, judeţul Călăraşi

H.C.L. nr. 144/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor de punctare, criterii de eligibitate, prioritate, restrictive și de selecție, pentru soluționarea cererilor de locuinţe sociale precum și actelor justificative pentru întocmirea dosarelor

H.C.L. nr. 143/17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de management inteligent al informațiilor privind transportul public și smart - parking în Municipiului Călărași”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent

H.C.L. nr. 142/17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri - Cartier tineri”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent

H.C.L. nr. 141/17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent

H.C.L. nr. 140/17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Călăraşi”

H.C.L. nr. 139/04.05.2022 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călărași și Judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului de investiții “Lucrări de întreținere și reparații curente, strada Varianta Nord (Centura Călărași) – tronson 2 -  în lungime totală de 1,886 km”

H.C.L. nr. 138/04.05.2022 privind aprobarea cofinanţării investiţiilor din ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Călărași

H.C.L. nr. 137/04.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022

H.C.L. nr. 136/28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - Blocurile: A15 (scara 1), A17 (scara 1, scara 2, scara 3), N43 (scara 1)”

H.C.L. nr. 135/28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - Blocurile A6 (scara 2), A18 (scara 1, scara 2)”

H.C.L. nr. 134/28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - blocurile A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara 1), A4 (scara 1), A5 (scara 1)”

H.C.L. nr. 133/21.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorităţi locale - Liceul Mihai Eminescu Călăraşi”.
H.C.L. nr. 132/21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - Blocul J28”.
H.C.L. nr. 131/2104.2022  privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - Blocul J9”.
H.C.L. nr. 130/21.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - Blocul A13 Călăraşi”.  
H.C.L. nr. 129/21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Călărași, județul Călărași”.
H.C.L. nr. 128/19.04.2022   privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2022-31.07.2022 
H.C.L. nr. 127/19.04.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Călărași  
H.C.L. nr. 126/19.04.2022   privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale, precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1% 
H.C.L. nr. 125/19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a Municipiului Călăraşi  
H.C.L. nr. 124/19.04.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate în municipiul Călărași, județul Călărași 
H.C.L. nr. 123/19.04.2022 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră, familiilor şi persoanelor singure ale căror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 și care sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 01.04.2022 
H.C.L. nr. 122/19.04.2022  privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Brai-Cata S.R.L. - Sucursala Călăraşi, pentru prestarea de servicii pe teritoriul municipiului Călăraşi
H.C.L. nr. 121/19.04.2022 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi    
H.C.L. nr. 120/19.04.2022 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Călărași   
H.C.L. nr. 119/19.04.2022 privind aprobarea obiectivelor specifice şi a indicatorilor de performanță ai Direcţiei Poliţia Locală Călărași    
H.C.L. nr. 118/19.04.2022  privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi   
H.C.L. nr. 117/19.04.2022   privind aprobarea apartamentării blocurilor 8, 9, 10 cu numerele cadastrale 32231, 32232 și 32233 situate în municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 1 
H.C.L. nr. 116/19.04.2022 privind vânzarea unui imobil - teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1, în suprafață de 658 mp, C.F. nr. 32154, în favoarea S.C. APETIT S.R.L. 
H.C.L. nr. 115/19.04.2022  privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 159 mp și a unei construcții - C1, în suprafață de 35 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Măgura, nr. 28D, număr cadastral 32050, cu destinația de  locuință
H.C.L. nr. 114/19.04.2022  privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 159 mp și a unei construcții - C1, în suprafață de 35 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Măgura, nr. 28D, număr cadastral 32050, cu destinația de locuință 
H.C.L. nr. 113/19.04.2022    privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași 
H.C.L. nr. 112/19.04.2022 privind atribuirea denumirii ,,strada Livezilor’’ accesului auto și pietonal situat în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 111/12.04.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Călăraşi, Municipiul Calarasi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Calarasi”
H.C.L. nr. 110/12.04.2022 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local
H.C.L. nr. 109/12.04.2022 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022
H.C.L. nr. 108/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE TITULESCU”, CORPURILE C1, C2 SI C3, CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
H.C.L. nr. 107/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” CORP B DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
H.C.L. nr. 106/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” - CORP A în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
H.C.L. nr. 105/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A „COLEGIULUI ECONOMIC CĂLĂRAŞI”, CORPURILE C1, C2, C3 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
H.C.L. nr. 104/31.03.2022   privind inițierea procedurilor pentru vânzarea, prin licitație publică, a  imobilului Bloc J11, scara H, situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis, municipiul Călărași, județul Călărași 
H.C.L. nr. 103/31.03.2022  privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 29636, cu suprafața de 7545 mp, situat în Călărași, strada Oborului, nr. 2, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 7445 mp și lotul 2 cu suprafața de 100 mp

H.C.L. nr. 102/31.03.2022  privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Consolidarea capacității Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

H.C.L. nr. 101/31.03.2022 privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înființate în municipiul Călărași, investiție realizată în cadrul proiectului cu titlul ,,Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Călărași” 
H.C.L. nr. 100/31.03.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Călăraşi 
H.C.L. nr. 99/31.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ridicare interdicţie temporară de construire pentru terenurile cu numere cadastrale 32252, 32251, 30754, 32794 şi 32250”, situat în Aleea Măgureni (fost strada Măgureni nr.1), municipiul Călărași, judeţul Călăraşi
H.C.L. nr. 98/31.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a listei cu ,,situațiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgență
H.C.L. nr. 97/31.03.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând  domeniului public al municipiului Călărași  
H.C.L. nr. 96/31.03.2022 privind oprirea funcţionării centralei termice de zona CT 29, aflată în exploatarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași  
H.C.L. nr. 95/31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 194/25.10.2013 privind darea în administrare gratuită a PT 36 situat în Călărași, strada Dumbravei către clubul Sportiv Școlar Călărași și trecerea în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași  
H.C.L. nr. 94/31.03.2022  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași  
H.C.L. nr. 93/31.03.2022  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi  
H.C.L. nr. 92/31.03.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 773 mp, având nr. cadastral 34199, teren situat în municipiul Călărași, Bulevardul Gării nr. 2A, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sfinții Martiri Brâncoveni” 
H.C.L. nr. 91/31.03.2022   privind dezlipirea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33350, cu suprafața de 224 mp, situat în Călărași, strada Locomotivei, nr. 35A 
H.C.L. nr. 90/31.03.2022  privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul  municipiului Călărași, numărul cadastral 26998 cu numărul cadastral 30552 
H.C.L. nr. 89/31.03.2022  privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul  municipiului Călărași, numărul cadastral 29122 cu numărul cadastral 33377 
H.C.L. nr. 88/31.03.2022  privind alipirea a șase terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, cu numerele cadastrale 23405, 23406, 23407, 23408, 23409 și 23539 
H.C.L. nr. 87/31.03.2022  privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23315, 27025, 27029, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27026, 27027, 27028,  27030, 27031, 23789, 23790, 23791, 23792, 23327, 23323, 23322, 23321,  23320, 23319, 23318, 23317, 23316, 23314, 25970, 25972, 25969, 25971, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 86/31.03.2022  privind dezlipirea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 34024, cu suprafața de 523 mp, situat în Călărași,strada Zăvoiului, nr. 3A
H.C.L. nr. 85/31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/28.10.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași 
H.C.L. nr. 84/31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/30.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași 
H.C.L. nr. 83/31.03.2022 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, a imobilului „Sediu Gardieni”
H.C.L. nr. 82/31.03.2022  privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având număr cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafață de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin
H.C.L. nr. 81/31.03.2022 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Polivalentă Ion Neagu, situată în municipiul Călărași, strada Alexandru Sahia, nr. 1

H.C.L. nr. 80/16.03.2022   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentatiei  Proiect tehnic elaborata pentru proiectul cu titlul  „Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative”

H.C.L. nr. 79/16.03.2022  privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022

H.C.L. nr. 78/16.03.2022   privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Călărași

H.C.L. nr. 77/16.03.2022   privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei

H.C.L. nr. 76/24.02.2022  privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Călărași 

H.C.L. nr. 75/24.02.2022  privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unor imobile - terenuri proprietatea privată a municipiului Călărași, situate în Complex Micro 6, strada Stadionului, nr. 28 bis, carte funciară nr. 29538, în suprafața de 153 mp și cartea funciară nr. 29539 în suprafață de 29 mp, către S.C. CCIF S.R.L.

H.C.L. nr. 74/24.02.2022  privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 73/24.02.2022  privind retragerea beneficiarului dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003

H.C.L. nr. 72/24.02.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Sfânta Mare Mucenița Anastasia pentru finalizarea lucrărilor clopotniței

H.C.L. nr. 71/24.02.2022  privind achiziționarea prin leasing financiar a unui mijloc fix-autoutilitară cu masa maximă autorizată până în 3,5 tone de către Complexul de Agrement Dumbrava Călăraşi

H.C.L. nr. 70/24.02.2022  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022

H.C.L. nr. 69/24.02.2022  pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Călărași nr. 58/27.04.2021 privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Județul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021

H.C.L. nr. 68/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.03.2021 ,,privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice“

H.C.L. nr. 67/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.31/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași’’

H.C.L. nr. 66/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius Călărași”

H.C.L. nr. 65/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea, Călărași”

H.C.L. nr. 64/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Sporirea gradului de mobilitatea al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

H.C.L. nr. 63/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/30.04.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădinița cu program prelungit nr. 4 Step by Step Călărași”

H.C.L. nr. 62/24.02.2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/28.11.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Creșterea atractivității ,siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport” finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020,Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare ,Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

H.C.L. nr. 61/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/28.06.2018 privind aprobarea depunerii dosarului cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL Călărași”

H.C.L. nr. 60/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic MIHAI EMINESCU Călărași”

H.C.L. nr. 59/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale TUDOR VLADIMIRESCU Călărași”

H.C.L. nr. 58/24.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași”

H.C.L. nr. 57/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 838 mp, având nr. cadastral 33655, teren situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 2A, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mare Muceniță Anastasia”

H.C.L. nr. 56/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 1170 mp, având nr. cadastral 27414, teren situat în municipiul Călărași, Aleea Bisericii, nr. 1, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ierarh Nifon”

H.C.L. nr. 55/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 1022 mp, având nr. cadastral 28046, municipiul Călăraşi, strada Sulfinei, nr. 1A, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,, Nasterea Sf. Ioan Botezătorul”

H.C.L. nr. 54/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 725 mp, având nr. cadastral 27938, teren situat în municipiul Călărași, strada Stadionului nr. 27 bis, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mucenic Dasie”

H.C.L. nr. 53/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 820 mp, având nr. cadastral 22320, teren situat în municipiul Călărași, strada Mușețelului, nr. 12A, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Cuvioasa Paraschiva”

H.C.L. nr. 52/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 702 mp, având nr. cadastral 27597, teren situat în municipiul Călărași, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2A, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel”

H.C.L. nr. 51/24.02.2022  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren aferent lăcașului de cult, în suprafață de 867 mp, având nr. cadastral 33613, teren situat în municipiul Călărași, strada Bobâlna, nr. 33, județul Călărași, în proprietatea Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”

H.C.L. nr. 50/24.02.2022  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 49/24.02.2022  privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 48/24.02.2022 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călărași, având numărul cadastral 22868, în suprafață de 1632 mp și numărul cadastral 22869, în suprafață de 2451 mp, aparținând domeniului public al municipiului Călărași

H.C.L. nr. 47/24.02.2022 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călărași, având numărul cadastral 25161, în suprafață de 228 și numărul cadastral 31900, în suprafață de 391 mp, aparținând domeniului public al municipiului Călărași

H.C.L. nr. 46/24.02.2022  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 33751, situat în municipiul Călărași, strada Independenței, nr. 41

H.C.L. nr. 45/24.02.2022  privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren cu număr cadastral 22868, în suprafață de 1632 mp, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 1, Zona B SUB 2 (DN21)

H.C.L. nr. 44/24.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4, în suprafaţă de 2000 mp, cu număr cadastral 27218, cu destinația Construcții de Sănătate – Servicii de Recuperare Medicală

H.C.L. nr. 43/24.02.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionare prin licitație publică a unui  teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4,  în suprafaţă de 2000 mp, cu număr cadastral 27218, cu destinația Construcții de Sănătate – Servicii de recuperare Medicală
H.C.L. nr. 42/24.02.2022  privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1, în suprafață de 658 mp, C.F. nr. 32154, în favoarea S.C. APETIT S.R.L
H.C.L. nr. 41/24.02.2022  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de domiciliu/reședință din municipiul Călărași
H.C.L. nr. 40/24.02.2022 privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social
H.C.L. nr. 39/24.02.2022  privind actualizarea chiriei locuințelor ANL, situate în municipiul Călărași,județul Călărași
H.C.L. nr. 38/24.02.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 69/28.11.1996 privind darea în folosință a unui teren pentru Muftiatul cultului Musulman, în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 37/24.02.2022  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Călăraşi, sesiunea ianuarie-aprilie 2022
H.C.L. nr. 36/09.02.2022  privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025
H.C.L. nr. 35/09.02.2022 privind utilizarea sumei de 5.748.846,46 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021, în exercițiul bugetar 2022, pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
H.C.L. nr. 34/04.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi pe culoarul de tranzitare al municipiului Călărași: str. Sloboziei (DN21), b-dul Republicii, str. Eroilor (DN3B), județul Călărași”.
H.C.L. nr. 33/04.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni”.

H.C.L. nr. 32/04.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, municipiul Călăraşi”.

H.C.L. nr. 31/04.02.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași”.

H.C.L. nr. 30/27.01.2022 privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul:,,PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE” și a Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Călărași 

H.C.L. nr. 29/27.01.2022 privind aprobarea proiectului și bugetul proiectului cu titlul:,,PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE” și a Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Călărași 

H.C.L. nr. 28/27.01.2022  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2022-30.04.2022 

H.C.L. nr. 27/27.01.2022  privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi

H.C.L. nr. 26/27.01.2022    privind punerea în aplicare a capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

H.C.L. nr. 25/27.01.2022   pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2021 ,,privind aprobarea preţului local de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în municipiul Călărași precum şi prețul local al energiei termice facturate populației”

H.C.L. nr. 24/27.01.2022  pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 ,,privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași” 

H.C.L. nr. 23/27.01.2022   privind aprobarea documentului strategic  STRATEGIA SMART CITY 2021-2027 a Municipiului Călărași și a Zonei Urbane Funcționale Călărași 

H.C.L. nr. 22/27.01.2022    privind aprobarea documentului strategic Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași 2021-2027

H.C.L. nr. 21/27.01.2022   privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 Municipiul Călărași și Zona Urbană Funcțională Călărași 

H.C.L. nr. 20/27.01.2022  privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul  ,,RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAȘI - PRIMĂRIA VECHE” 

H.C.L. nr. 19/27.01.2022  privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași” 

H.C.L. nr. 18/27.01.2022  privind aprobarea Studiului de oportunitate precum și procedura închirierii prin licitație publică a 87 de spaţii comerciale (12 mp/spaţiu), parte integrantă obiectiv Bazar Big administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare Călăraşi, având suprafaţa totală de 1600 mp, situat în strada Belşugului, având numărul cadastral 20527, municipiul Călăraşi

H.C.L. nr. 17/27.01.2022   pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2020 ,,privind reorganizarea și funcționarea Serviciului Public Piețe Oboare Călărași”

H.C.L. nr. 16/27.01.2022  privind acceptarea donației imobilului-teren în suprafață de 3709 mp, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călărași, strada Varianta Nord, nr. 2, identificat cu numărul cadastral 33377, carte funciară 33377 în favoarea Municipiului Călărași de către S.C. QUEEN FOOD S.R.L. 

H.C.L. nr. 15/27.01.2022  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren situat în municipiul Călărași  

H.C.L. nr. 14/27.01.2022    privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 26998, situat în municipiul Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 2B

H.C.L. nr. 13/27.01.2022   pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 76/30.05.2013 ,,privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 1500 mp, teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași, Bulevardul Republicii, în vederea realizării unor amenajări pentru activități sportive”

H.C.L. nr. 12/27.01.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren cu număr cadastral 33889, în suprafață de 158 mp, situat în municipiul Călărași 

H.C.L. nr. 11/27.01.2022  privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafața de 688 mp, având numărul cadastral 33816, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în strada Zăvoiului, nr. 3A, municipiul Călărași

H.C.L. nr. 10/27.01.2022    privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1107 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având numărul cadastral 25164

H.C.L. nr. 9/27.01.2022  privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având număr cadastral 25164, în suprafață de 1107 mp

H.C.L. nr. 8/27.01.2022   privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având număr cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafață de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin

H.C.L. nr. 7/27.01.2022 privind majorarea tarifului de distanță maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi

H.C.L. nr. 6/27.01.2022 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1 anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

H.C.L. nr. 5/27.01.2022 privind aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 4/27.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Călărași

H.C.L. nr. 3/27.01.2022  privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călărași  

H.C.L. nr. 2/27.01.2022 privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare

 H.C.L. nr. 1/27.01.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA“, situat în municipiul Călărași, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Călărași 

Arhiva Hotarari 2021 - Tabel Hotarari 2021

Arhiva Hotarari 2020 - Tabel Hotarari 2020

Arhiva Hotarari 2019 - Tabel Hotarari 2019

Arhiva Hotarari 2018 - Tabel Hotarari 2018

Arhiva Hotarari 2017 -  Tabel Hotarari 2017

Arhiva Hotarari 2016 -  Tabel Hotarari 2016

Arhiva Hotarari 2015 -  Tabel Hotarari 2015

Arhiva Hotarari 2014 -  Tabel Hotarari 2014

Arhiva Hotarari 2013 -  Tabel Hotarari 2013

Arhiva Hotarari 2012 -  Tabel Hotarari 2012

Arhiva Hotarari 2011 -  Tabel Hotarari 2011

Arhiva Hotarari 2010 -  Tabel Hotarari 2010

Arhiva Hotarari 2009 -  Tabel Hotarari 2009

Arhiva Hotarari 2008 -  Tabel Hotarari 2008

Arhiva Hotarari 2007 -  Tabel Hotarari 2007

Arhiva Hotarari 2006 -  Tabel Hotarari 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro