roen

Main Menu

Menu

Anunt de licitatie publica privind concesionarea imobil - teren cu suprafața de 450 mp, situat în strada Grădiștea, nr. 57 A, carte funciară nr. 33791, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași, în vederea edificării unei locuințe.

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparținând domeniului privat al Municipiului Călărași,situat situate în intravilanul Municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparținând domeniului privat al Municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp, cu număr cadastral 23425, în vederea edificării unei locuințe.

Anunt de licitatie imobil - teren A1, cu suprafața de 315 mp, număr cadastral 23219, si imobil – construcțíe A1.1, cu suprafață de 315 mp, număr cadastral 23219 – C1, imobil situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași.

Achizitie servicii refinantare credit intern pe termen lung pentru investiţii în valoare de 38.756.227,26 lei

Anunt de licitatie concesionare terenuri zona FNC (livada)

Anunt de licitatie publica  - concesionare imobil teren 1107 mp,str. Ing. Barca Gheorghe, nr. 4

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Aleea Dumbrava Minunată nr. 4 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași,conform cărții funciare nr. 27218, cu destinația - Construcții de Sănătate -Servicii de Recuperare Medicală.

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitatie publica a unui imobil - teren cu suprafața de 1107 mp, situat în strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, carte funciară nr. 25164, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitatie publica a unui imobil teren cu suprafață de 173 mp, situat în strada Viitor, nr.5 ,carte funciară nr. 26500, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași .

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Varianta Nord nr. 17 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, conform cărții funciare nr. 26670, cu destinația - suprafete pentru parcare auto.

Anunt de licitatie publica - concesionare: imobil teren cu suprafață de 173 mp, situat în strada Viitor, nr.5

Anunt de licitatie publica - concesionare imobil teren, 8000 mp, str. Miron Costin ,nr. 15

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Varianta Nord nr. 17 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, conform cărții funciare nr. 26670, cu destinația - suprafete pentru parcare auto

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași,situate în intravilanul municipiului Călărași, zona FNC (livada), în vederea edificării unei locuințe - click aici pentru ERATA !

Anunt privind atribuirea contractului de lucrari: Lucrari suplimentare (constructii) hala Bazar Big– Gospodarie de apa

Proces verbal de preselecție  pentru  licitaţia publică cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop  valorificată pe picior din aliniamentul Călărași – Chiciu;

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unor  imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, zona FNC (livada), în vederea edificării unei locuințe

ANUNT DE LICITATIE  privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Belşugului nr. 41  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii

ANUNT DE LICITATIE privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața 10 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, carte funciară nr. 28617, cu destinația de  înființare culturi furajere

ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop euramerican, valorificată pe picior din aliniamentul Călărași - Chiciu

ANUNT DE SUPENDARE A LICITAŢIEI PUBLICE privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 2000 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărtii funciare nr. 27218, pentru construirea unui complex de sport, loisir, agrement, servicii și comerț, care va include o piscina cu dimensiuni de 25 m x 10 m.

Anunt de licitatie publica privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri apartinând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe.

Anunț de licitație privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 2000 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 27218, pentru construirea unui complex de sport, loisir, agrement, servicii și comerț, care va include o piscina cu dimensiuni de 25 m x 10 m.

ERATA Anunt Licitatie Ing Barca Ghe nr 2 2000 mp

Anunt Licitatie Ing Barca Ghe nr 2 2000 mp

Anunt de licitatie publica - concesionare loturi 183 mp, 192 mp, 341 mp

Anunt licitatie privind concesionarea prin licitație publică a 22 terenuri, fiecare cu suprafaţa de 3.28 mp, aparținând domeniului public al municipiului Călărași pentru amplasarea unor panouri publicitare

ANUNT MASA LEMNOASA - etapa 2 -iulie 2020

Anunt licitatie masa lemnoasa aliniament Chiciu (26.05.2020)

Anunt licitatie publica pentru vanzare masa lemnoasa

Anunt licitatie concesionare teren str. Victoriei nr. 1A

Anunt vanzare teren 2208 mp str. Ing. Coarna Teodor - II

Anunt vanzare teren 2208 mp str. Ing. Coarna Teodor

Anunt privind vanzarea  a unui teren in suprafata de 95 mp, din acte si 76 mp, din masuratori, str. Magura nr. 10

Raportul procedurii de atribuire a contractului de vanzare-cumparare a unui teren in suprafata de 399 mp ,proprietate privata a mun. Calarasi, cu numar cadastral 30203

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de concesiune avand ca obiect un teren in suprafata de 4.44 ha , situat in extravilanul mun. Calarasi, tarlaua 99/1, parcela 2

Anunt privind vanzarea prin licitatie publica cu oferta in plic inchis a unui teren in suprafata de 399 mp, cu nr. cadastral 30203 aflat in proprietatea privata a mun. Calarasi

Anunt de licitatie publica pentru concesionarea unui teren situat in extravilanul municipiului Calarasi, tarlaua 99/1, parcela 2, in suprafata de 4.44 ha

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro