roen

Main Menu

Menu

PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE SI INDUSTRIALE, situat in extravilanul mun.Calarasi ,tarla87, parcela 7/2, nr.cadastral 259555

P.U.Z.  RIDICARE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PENTRU TERENURILE CU NR.CADASTRALE 32252,32251,30754,32794si 32250” situate in Aleea Magureni (fost str.Magureni nr.1) Mun.Calarasi, jud.Calarasi

PUZ – „ANSAMBLU REZIDENTIAL CU LOCUINTE INDIVIDUALE TIP “ situat in municipiul Cãlãrași strada Prelungirea Sloboziei  nr.72.

PUZ ‘’CONSTRUIRE SPATIU SERVICII AUTO’’ situate in str. Digului, nr. 51 ETAPA 2

PUZ ‘’CONSTRUIRE SPATIU SERVICII AUTO’’ situate in str. Digului, nr. 51 ETAPA 1

P.U.Z. „ DESFIINTARE CLADIRI EXISTENTE + IMPREJMUIRE , CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ‚PENNY”, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE ,BRANZETURI, PARTER, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER” amplasament :STRADA PORTULUI NR.56, B-DUL Republicii nr 102C, mun.Calarasi, nr.cad.504/1/2, nr.cad.504/1/1/1, nr.cad.504/1/1/2, jud.Calarasi  faza II  

P.U.Z. „ DESFIINTARE CLADIRI EXISTENTE + IMPREJMUIRE , CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ‚PENNY”, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE ,BRANZETURI, PARTER, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER” amplasament :STRADA PORTULUI NR.56, B-DUL Republicii nr 102C, mun.Calarasi, nr.cad.504/1/2, nr.cad.504/1/1/1, nr.cad.504/1/1/2, jud.Calarasi-faza I

PUZ ,,MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LM IN IS –situat in mun.Calarasi, prl.Bucuresti, nr.140” ETAPA II

PUZ – CONSTRUIRE SPATII PRODUCTIE SI DEPOZITARE  situat in strada Dr. Ing. Ciulinaru Ion nr.5

PUZ ''RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA-INSTITUTII/SERVICII+FUNCTIUNI COMPLEMENTARE-TEREN NR.CAD.30938''

PUZ ,,MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LM IN IS –situat in mun.Calarasi, prl.Bucuresti, nr.140” ETAPA I

PUZ – „ RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA – INSTITUTII / SERVICII + FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – TEREN NR. CAD. 30938”,  situat în municipiul Cãlãrași, B-dul Republicii, nr.1.

PUZ – „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SPATII PRODUCTIE SI DEPOZITARE “ situat in municipiul Cãlãrași strada Dr. Ing. Ciulinaru Ion nr.5

PUZ – RIDICAREA INTERDICTIEI DE CONSTRUIRE SI SCHIMBAREA FUNCTIUNII ZONEI DIN ZONA LOCUINTE LM IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IS  situat in strada General Constantin Pantazii, nr.11, Mun.Calarasi.

PUZ – RIDICAREA INTERDICTIEI DE CONSTRUIRE SI SCHIMBAREA FUNCTIUNII ZONEI DIN ZONA LOCUINTE LM IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IS  situat in strada General Constantin Pantazii, nr.11, Mun.Calarasi.  (puz)

PUZ ,,INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNEA MIXTA DE COMERT SI SERVICII+FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” ETAPA II

PUZ ,,INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNEA MIXTA DE COMERT SI SERVICII+FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” ETAPA I

PUZ ,,RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE, LOTIZARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA (INSTITUTII/SERVICII) SI LOCUINTE + FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –TEREN NR.CAD.31035, CF NR.31035” ETAPA II

PUZ ,,RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE, PREVAZUITA PRIN PUG SI MODIFICARE FUNCTIUNE IN INDUSTRIE/DEPOZITARE SI COMERT/SERVICII TEREN NR.CAD.20819+20818” ETAPA II

P.U.Z. -faza 2-  LOTIZARE, RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI RECONVERSIE DIN ZONA ID IN ZONA LM/IS   -TARLA 169, PARCELA 3, NR.CADAST 28968 STATE ION SI MARIA ;MIU GHEORGHE SI FELICIA  MUNIICIPIUL CALARASI  

PUZ ,,RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE, LOTIZARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA (INSTITUTII/SERVICII) SI LOCUINTE+FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” ETAPA I

PUZ ,,RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PREVAZUTA PRIN PUG SI MODIFICARE FUNCTIUNE IN INDUSTRIE/DEPOZITARE SI COMERT/SERVICII TEREN NR.CAD 20819+20818” ETAPA I

PUZ Northeo Tiger

PUZ Hidrafit SA

PUZ AVICOLA SA BUZAU

P.U.Z.  LOTIZARE, RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI RECONVERSIE DIN ZONA ID IN ZONA LM/IS   -TARLA 169, PARCELA 3, NR.CADAST 28968 STATE ION SI MARIA ;MIU GHEORGHE SI FELICIA  MUNIICIPIUL CALARASI

PUZ – CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE  situat in strada Rocada nr.94A

PUZ – EXTINDEREA ACTIVITATII HIDRAFIT SRL PRIN CONSTRUIREA UNUI SPATIU PRODUCTIV SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE INOVATIVE, IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII INTREPRINDERII PE PIATA DE PROFIL situat in strada Varianta Nord nr,63

PUZ – Modernizare si extindere statie de incubatie, , situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei km 4, Ferma 1, Rase Grele

PUZ - „RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE FUNCTIUNE PENTRU IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 29785“ situat in municipiul Cãlãrași Strada ROCADA, Nr. 94.

PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE FUNCTIUNE PT. IMOBILUL CU NR. CADASTRAL 29785

PUZ - PROMOVARE PUZ CONSTRUIRE HALA PENTRU DEPOZITARE FRUCTE SI LEGUME S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.1B

PUZ ,,CONSTRUIRE, AMENAJARE PARC AUTO PENTRU CAMIOANE SI ANEXE’’ ETAPA II

PUZ CONSTRUIRE, AMENAJARE PARC AUTO PENTRU CAMIOANE SI ANEXE

PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI STABILIREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE PENTRU TERENUL CU NR.CAD.29798

P.U.Z. faza 2 CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRTATIV  -TARLA 167/1, PARCELA 25, NR.CADAST 31679  SANDU DUMITRU  MUNICIPIUL CALARASI

P.U.Z. CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRTATIV  -TARLA 167/1, PARCELA 25, NR.CADAST 31679  SANDU DUMITRU  MUNICIPIUL CALARASI

PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE SI STABILIREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE PENTRU TERENUL CU NR.CAD.29798

PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE TERENURI NR.CAD.26564,26536,23985,26572,23178,28448,21163,21244,23988,20828,28332,26202,24746,20814,20824,20834,20817,20821,20816,20106,31410

PUZ CONSTRUIRE PLATFORMA IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII PENTRU ASFALT

PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE TERENURI NR.CAD.26564,26536,23985,26572,23178,28448,21163,21244,23988,20828,28332,26202,24746,20814,20824,20834,20817,20821,20816,20106,31410

PUZ  ,, INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE CU UNITATE DE COMERCIALIZARE, STATIE DE SORTARE SI CONDITIONARE’’  situat in str.Varianta Nord, nr.37E

P.U.Z. RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA(LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE COMERT/SERVICII) MADALINA SI ANDREEA SRL  -SITUAT IN MUN.CALARASI STR.PORTULUI NR.56 - Faza 2

PUZ "CONSTRUIRE PLATFORMA IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII PENTRU ASFALT’’

PUZ  "INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE CU UNITATE DE COMERCIALIZARE, STATIE DE SORTARE SI CONDITIONARE’’ situat in str.Varianta Nord, nr.37E

P.U.Z. RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA(LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE COMERT/SERVICII) MADALINA SI ANDREEA SRL  -SITUAT IN MUN.CALARASI STR.PORTULUI NR.56

PUZ  ,,CONSTRUIRE HALA, IMPREJMUIRE SI ACCES INCINTA’’

PUZ  CONSTRUIRE HALA, IMPREJMUIRE SI ACCES INCINTA

PUZ CONSTRUIRE CORP ATELIER MECANIC SI ANEXA TEHNICO-SOCIALA ETAPA II

PUZ: CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALA, REGIM DE INALTIME PARTER INALT, AMENAJARI INCINTA, PLATFORMA PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE

PUZ: CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALA, REGIM DE INALTIME PARTER INALT, AMENAJARI INCINTA, PLATFORMA PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE

PUZ : CONSTRUIRE CORP ATELIER MECANIC SI ANEXA TEHNICO-SOCIALA

PUZ - CONSTRUIRE HALA CU POD RULANT IN PRELUNGIREA UNEI HALE EXISTENTE

PUZ - CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC P+1 CU ATELIER AUTO  SI SPALATORIE, situat in municipiul Cãlãrași, strada Varianta Nord nr.49.

PUZ - „ELABORARE DOCUMENTAȚIE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ANL-MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI“ situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.70AB, 70B.

PUZ - „Dezmembrare teren pentru locuinte si functiuni complementare“ situat in municipiul Cãlãrași, strazile Vasile Culica, Lucian Blaga si Mirica Visinescu.

PUZ RIDICARE INTERDICTIE CONSTRUIRE PENTRU NR. CAD. 24789 SI 2780/2“ situat in municipiul Cãlãrași strada Varianta Nord nr. 50A si 50B

PUZ ''CONSTRUIRE STATIE BETOANE''

PUZ CONSTRUIRE STATIE BETOANE

PUZ - MODERNIZARE ABATOR PASARI

PUZ - Parc Jirlau(ANL II)

PUZ - „CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, AMPLASARE SPĂLĂTORIE ȘI UTILITĂȚI“ situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.3

PLANULUI URBANISTIC ZONAL – UTR 85 -  situat  în municipiul Călărași, jud.Călărași

PLANULUI URBANISTIC ZONAL – UTR 147 si UTR 146 (45.658 mp) -Amenajare teren fotbal Aleea Dumbrava Minunata nr.4 -  situat  în municipiul Călărași, Alee Dumbrava Minunata, nr.4

PUZ -CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, SUPERMARKET BD-UL NICOLAE TITULESCU , NR.1, CALARASI, situat in Mun. Calarasi, Bd-ul Nicolae Titulescu nr.1

PUZ  intentie de elaborare – Parc Jirlau(ANL II)

PUZ MODERNIZARE ABATOR PASARI

PUZ- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, SUPERMARCHET B-DUL NICOLAE TITULESCU, NR.1 , Calarasi situat in Municipiul Calarasi, B-dul Nicolae Titulescu nr.1

PUZ – UTR 147 si UTR 146 (45.658 mp) -Amenajare teren fotbal Aleea Dumbrava Minunata nr.4 -  situat  în municipiul Călărași, Alee Dumbrava Minunata, nr.4

PLANULUI URBANISTIC ZONAL – UTR 85 -  situat  în municipiul Călărași, jud.Călărași.

PUZ  intentie de elaborare - CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+M SI ANEXE – FACILITATI DE LOCUIRE  strada Prel. Locomotivei nr.11 si strada Violonist Ion Voicu nr.15-CALARASI

PUZ  CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT PROPUNERI PRELIMINARE  strada Prel. Dobrogei  nr.1A-CALARASI

PUZ  CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT strada Prel. Dobrogei  nr.1A-CALARASI

PUZ DEMOLARE SPATIU COMERCIAL (C1), CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1  (PAGINA 2)

PUZ "CONSTRUIRE SPATII PRESTARI SERVICII SI BIROURI- situat in Mun.Calarasi, Str. Plevna nr.1"

P.U.Z.RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIRI SI INCINTA FOSTA MOARA IN ANSAMBLU REZIDENTIAL, COMERT SI SERVICII, ORGANIZARE DRUMURI IN INCINTA -SITUAT IN MUN.CALARASI STR.BUCURESTI NR.315

PUZ DEMOLARE SPATIU COMERCIAL C1, CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1

PUZ- " RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIRI SI INCINTA FOSTA MOARA IN ANSAMBLU REZIDENTIAL , COMERT SI SERVICII, ORGANIZARE DRUMURI IN INCINTA"             ( PLANSA REGLEMENTARI)

PUZ - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI ALIMENTATIE PUBLICA strada Prel. Sloboziei nr.1B-CALARASI

PUZ "INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE  CU UNITATE DE COMERCIALIZARE, STATIE DE SORTARE SI CONDITIONARE" plansa anexata pentru etapa II

PUZ  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI ALIMENTATIE PUBLICA strada Prel. Sloboziei nr.1B-CALARASI

PUZ CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE -CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE si MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, DRUMURI SI PLATFORME

„Magazin DEDEMAN”.

PUZ "CONSTRUIRE AREST LA I.P.J. CALARASI"

PUZ "INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE CU UNITATE DE COMERCIALIZARE, STATIE DE SORTARE SI CONDITIONARE"

PUZ SC ILSA - PENTRU DEDEMAN

PUZ "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASISTENTA SOCIALA. SPATII ADMINISTRATIVE SI LOCUINTE ANL PENTRU SPECIALISTI"

PUZ CONTRUIRE ATELIER RECONDITIONAT CARTUSE IMPRIMATA, LOCUINTA DE SERVICIU, FOISOR SI IMPREJMUIRE

PUZ -Construire atelier reconditionat cartuse imprimanta, locuinta de serviciu, foisor si imprejmuire

PIATA CENTRALA - PANOU

INFORMARE PUZ PIATA CENTRALA

PUZ CATEX SHOPPING CENTER

Arhiva PUZ 2017

Arhiva PUZ 2016

Arhiva PUZ 2015

Arhiva PUZ 2014

Arhiva PUZ 2013

Arhiva PUZ 2012

Arhiva PUZ 2011

Arhiva PUZ 2010

 

 

 

 

 

 

 

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

online google      online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

Raport 1 An Mandat 001

---------------------------------------------------------------

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

 

banner sipoca35 1----------------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro