roen

Main Menu

Menu

Fond locativ 

Model Cerere

Acte justificative 

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii

formular si documente justificative  în vederea cumpararii unei locuinte 

 

Taxe si impozite locale persoane juridice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PJ, Model 2016 ITL 002

Declarație teren - PJ, Model 2016 ITL 004

Declarație auto - PJ, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PJ, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PJ, Model 2016 ITL 007

Decizie impunere - PJ, Model 2016 ITL 009

Cerere certificat fiscal - PJ, Model 2016 ITL 013

Certificat - PJ, Model 2016 ITL 013

Declarație Decizie Reclamă Publicitate - PJ, Model 2016 ITL 014

Declarație Decizie Afișaj - PJ, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PJ, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PJ, Model 2016 ITL 017

 

Taxe si impozite locale persoane fizice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PF, Model 2016 ITL 001

Declarație teren – PF, Model 2016 ITL 003

Declarație auto - PF, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PF, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PF, Model 2016 ITL 007

Decizie Impunere - PF, Model 2016 ITL 008

Cerere certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 010

Certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 011

Declarație Decizie Afișaj - PF, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PF, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PF, Model 2016 ITL 017

 

Directia Urbanism

Cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresa

Cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare + anexa

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desfințare

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Comunicare începere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere lucrări execuție Inspectoratul Teritorial Călărași

Cerere aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale

Cerere eliberare autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice

 

Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru

Declaratie RA

Cerere emitere titlu de proprietate sau ordin

Cerere atestat producator

Cerere eliberare Carnet de Comercializare

Cerere adeverinta Legea 15

Cerere eliberare adeverinta animale

Cerere Carte Identitate proprietar

Cerere Carte de Identitate spatiu

Cerere adeverinta APIA

Cerere adeverinta teren RA

Cerere adeverinta terenuri cultivate

Cerere dosar Legea 15

Cerere ocupare temporara

Cerere completare dosar Legea 15

Declaratie utilizare teren

 

Compartimentul Transport Public Local

Cerere pentru acordarea autorizației de transport

Cerere cesionare a contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de  transport în regim de taxi

Cerere pentru înlocuirea autorizaţiei taxi

Cerere pentru prelungirea autorizației taxi

Cerere pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi

Cerere eliberare a unui duplicat al autorizaţiei de transport

Cerere pentru vizarea autorizaţiei de transport

Cerere eliberare tichet gratuit de călătorie

Cerere eliberare card parcare

Cerere înregistrare/ radiere pentru vehicule nesupuse înmatriculării

Cerere eliberare permis liberă trecere

Documente necesare înregistrării vehiculelor nesupuse înmatriculării

Documente necesare obținerii autorizației de transport mărfuri în regim contractual

Documente necesare obținerii autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere

Documente necesare obținerii copiei conforme pentru transportul de mărfuri în regim contractual

Documente necesare radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

InfoCons 1 jpg

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro