roen

Main Menu

Menu
  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și aparatului de specialitate al primarului;
  1. Structura organizatorică a autorității publice, atribuțiile consiliului local, ale primarului, viceprimarilor, secretarului și ale structurilor funcționale, programul de funcționare, programul audiențelor;
  2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
  3. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  4. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, taxele și impozitele locale;
  5. Programele și strategii proprii;
  6. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului mun. Călărași care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public potrivit legii, sau altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
  8. Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor
  9. Modalitățile de contestare a deciziilor autorității administrației publice locale, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

 

Dispozitie privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public

 

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

InfoCons 1 jpg

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro