roen

Main Menu

Menu

ANUNT PH P.U.Z. – RIDICAREA INTERDICȚIEI DE CONSTRUIRE – CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ȘI LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE“ situat in municipiul Cãlãrași strada Varianta Nord nr.34A.

Anunt PH PUZ str Prel Sloboziei, km 4

ANUNT PH PUZ PARC FOTOVOLTAIC, str ing. Coarna Teodor

ANUNT PH PUZ pentru ,,MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LM IN IS, ’’ STR PREL. BUCUREȘTI, NR. 140

Anunt P.H. "Construire spatiu servicii auto" , Str. Digului nr.51, Calarasi.

ANUNT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE SI INDUSTRIALE", extravilanul municipiului Calarasi, tarla 87, parcela 72, nr. Cadastral 25955

ANUNT PUZ - LOTIZARE TEREN - Tarla 159, parcela 3

PH-anunt PUZ,, Ridicare interdicție de construire prevazută prin PUG si modificare funcțiune in industrie depozitare și comerț servicii teren nr.cad.20819+20818

ANUNT PUZ SCHIMBAREA FUNCTIUNII IN ZONA LM PENTRU TERENURILE CU NUMERELE CADASTRALE 32373 SI 32374

ANUNT Regulament de atribuire licitatie parcari de domiciliu

ANUNT PUZ - STR.PORTULUI NR.56 si B-DUL REPUBLICII NR.102C

PH PUZ Reglementare lotizare, str. Varianta Nord, nr. 12

PH-INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE STR VARIANTA NORD NR 37E

PH Planul Urbanistic Zonal _Ridicare interdictie de construire terenuri nr.cad.26564, 26536, 26572, 23178,28448,21163,21244,23988,20828,28332,26202,24746,23985,20814,20824,20834,20817,20SILCOTUB2

PH- actualizare chirii ANL 2020

PH- cost mediu lunar 2020 pe grade de dependență si anexe

PH mandatare ADI ECOMAN

PH-documentatie tehnica str.Rahova, Plevna,Viitor

PH-masa lemnoasa - 02.2020

PH-PUZ - DOCUMENTATIE CAT

PH-RELOCARE STATII

PH-PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA 1 BUGET 2020

ANEXA EXCEDENT

ANEXA 1 BUGET cu excedent

ANEXA 2 LISTA INVESTITII

ANEXA 3 BUGET F-D 2019

ANEXA 4 VENITURI 2020

ANEXA NR.5 EXTRABUGETARE

ANEXA 6 CREDITE INTERNE

ANEXA NR. 7

PH- BUGET 2020

PH - repartizare consum de apa

PH- dezmembrare

PH-dumbravei locuinte E26

PH-EXCEDENT 2019

PH-schimbare denumire liceul sandu aldea

REGISTRUL propuneri, sugestii, opinii IANUARIE

PH-Atribuire gratuita teren PTAB

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro