roen

Main Menu

Menu

ANUNT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE SI INDUSTRIALE", extravilanul municipiului Calarasi, tarla 87, parcela 72, nr. Cadastral 25955

ANUNT PUZ - LOTIZARE TEREN - Tarla 159, parcela 3

PH-anunt PUZ,, Ridicare interdicție de construire prevazută prin PUG si modificare funcțiune in industrie depozitare și comerț servicii teren nr.cad.20819+20818

ANUNT PUZ SCHIMBAREA FUNCTIUNII IN ZONA LM PENTRU TERENURILE CU NUMERELE CADASTRALE 32373 SI 32374

ANUNT Regulament de atribuire licitatie parcari de domiciliu

ANUNT PUZ - STR.PORTULUI NR.56 si B-DUL REPUBLICII NR.102C

PH PUZ Reglementare lotizare, str. Varianta Nord, nr. 12

PH-INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE STR VARIANTA NORD NR 37E

PH Planul Urbanistic Zonal _Ridicare interdictie de construire terenuri nr.cad.26564, 26536, 26572, 23178,28448,21163,21244,23988,20828,28332,26202,24746,23985,20814,20824,20834,20817,20SILCOTUB2

PH- actualizare chirii ANL 2020

PH- cost mediu lunar 2020 pe grade de dependență si anexe

PH mandatare ADI ECOMAN

PH-documentatie tehnica str.Rahova, Plevna,Viitor

PH-masa lemnoasa - 02.2020

PH-PUZ - DOCUMENTATIE CAT

PH-RELOCARE STATII

PH-PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA 1 BUGET 2020

ANEXA EXCEDENT

ANEXA 1 BUGET cu excedent

ANEXA 2 LISTA INVESTITII

ANEXA 3 BUGET F-D 2019

ANEXA 4 VENITURI 2020

ANEXA NR.5 EXTRABUGETARE

ANEXA 6 CREDITE INTERNE

ANEXA NR. 7

PH- BUGET 2020

PH - repartizare consum de apa

PH- dezmembrare

PH-dumbravei locuinte E26

PH-EXCEDENT 2019

PH-schimbare denumire liceul sandu aldea

REGISTRUL propuneri, sugestii, opinii IANUARIE

PH-Atribuire gratuita teren PTAB

Raport 1 An Mandat 001

---------------------------------------------------------------

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro