roen

Main Menu

Menu

H.C.L. nr. 192/28.10.2021  pentru participarea Municipiului Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - ,,Creşterea eficienţei energetice a Şcolii gimnaziale Nicolae Titulescu, corpurile C1, C2 şi C3, Călăraşi”

H.C.L. nr. 191/28.10.2021  pentru participarea Municipiului Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - ,,Creşterea eficienţei energetice a Colegiului Economic Călăraşi”, corpurile C1, C2, C3

H.C.L. nr. 190/28.10.2021  pentru participarea Municipiului Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - ,,Cresterea eficienţei energetice a Şcolii gimnaziale Mihai Viteazul din Municipiul Călăraşi”

H.C.L. nr. 189/28.10.2021  privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren cu număr cadastral 30681, în suprafață de 4313 mp, situat în municipiul Călărași, Prelungirea Sloboziei, nr. 70B, cvartal 65, parcela 18/2

H.C.L. nr. 188/28.10.2021  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.11.2021-31.01.2022

H.C.L. nr. 187/28.10.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local

H.C.L. nr. 186/28.10.2021 privind darea în administrare către Complexul Agrement Dumbrava Călărași a unui mini-încărcător marca LONKING

H.C.L. nr. 185/28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/30.04.2020 privind darea în administrare către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași a echipamentelor achiziționate în proiectul ,,Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență"

H.C.L. nr. 184/28.10.2021 privind accesul cetățenilor pe terenurile de sport din curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Călărași, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul

H.C.L. nr. 183/28.10.2021privind înființarea în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași a Comisiei Speciale de analiză și verificare pentru identificarea unor măsuri menite să asigure apropierea de obiectivele anuale de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii

H.C.L. nr. 182/28.10.2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare și asigurare a calității, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi

H.C.L. nr. 181/28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021

H.C.L. nr. 180/28.10.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi  şi a creditelor interne, la data de 30.09.2021

H.C.L. nr. 179/28.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire, amenajare parc auto pentru camioane şi anexe”, strada Varianta Nord, nr. 41, municipiul Călăraşi

H.C.L. nr. 178/28.10.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având nr. cadastral 25129 și dezmembrarea în două loturi a imobilului în suprafață de 509 mp, situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având nr. cadastral 25130

 H.C.L. nr. 177/28.10.2021privind dezmembrarea în 90 de loturi, a imobilului teren arabil extravilan, în suprafața de 30084 mp, număr cadastral 22520, situat în municipiul Călărași, tarlaua 96/1, aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Călărași
H.C.L. nr. 176/28.10.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafața de 458 mp, având numărul cadastral  23284, cvartal 65, parcela 14/2 Lot 28, situat în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 175/28.10.2021 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul     municipiului Călărași, având numerele cadastrale 31762, 26996, 33734
H.C.L. nr. 174/28.10.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 173/28.10.2021 privind aprobarea vânzării imobilului teren, în suprafaţă de 477 mp, situat în Călăraşi, strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 1 (lot 1 – cvartal 65, parcela 18/2), către domnul POPA GEORGE

H.C.L. nr. 172/28.10.2021 privind aprobarea vânzării imobilului teren, în suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru nr. 2 (lot 10 – cvartal 65, parcela 18/2), către doamna LUPU ELISABETA
H.C.L. nr. 171/28.10.2021privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre
H.C.L. nr. 170/28.10.2021privind vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ștefan Bănică, nr. 2, în suprafață de 365 mp, număr carte funciară nr. 24357, în favoarea domnului Mustafa Ionel
H.C.L. nr. 169/28.10.2021privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 39, număr carte funciară 23280, lot 24, tarlaua 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 mp, în favoarea domnului Ion Claudiu-Cristinel
H.C.L. nr. 168/28.10.2021 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ștefan Bănică, nr. 6, Lot E7, Zona FNC – Livada, în suprafață de 129 mp, carte funciară nr. 24110, în favoarea doamnei Mustafa Viorica
H.C.L. nr. 167/28.10.2021 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ștefan Bănică, nr. 8, Lot E8, Zona FNC – Livada, în suprafață de 203 mp, carte funciară nr. 24466, în favoarea domnului Mustafa Nicolae
H.C.L. nr. 166/18.10.2021 privind desemnarea peroanelor cu drept de semnătură şi efectuarea operaţiunilor bancare în relaţia cu UniCredit Bank.
H.C.L. nr. 165/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi pe culoarul de tranzitare al municipiului Călărași: strada Sloboziei (DN21), Bulevardul Republicii, strada Eroilor (DN3B), județul Călărași”.
H.C.L. nr. 164/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni”.
H.C.L. nr. 163/18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, Municipiul Călăraşi
H.C.L. nr. 162/18.10.2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mihail Kogălniceanu şi Bulevardul 1 Mai din municipiul Călărași, judeţul Călărași
H.C.L. nr. 161/06.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
 H.C.L. nr. 160/30.09.2021 privind aprobarea Asocierii în parteneriat a  Municipiului Călărași cu Județul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții „Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”
 H.C.L. nr. 159/30.09.2021 privind trecerea din administrarea Serviciului Public Piețe Oboare Călărași, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, a imobilului aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călărași, identificat prin numărul cadastral 21314, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea București - Piața Mircea Vodă
 H.C.L. nr. 158/30.09.2021 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul  municipiului Călărași, strada Ciocârliei, nr. 19B
 H.C.L. nr. 157/30.09.2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 24828, situat în municipiul Călărași, strada Ciocârliei, nr. 19BH.C.L. nr. 158/30.09.2021 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul  municipiului Călărași, strada Ciocârliei, nr. 19B
 H.C.L. nr. 156/30.09.2021 privind desemnarea Administratorului special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași în cadrul procedurii speciale de insolvenţă
 H.C.L. nr. 155/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
 H.C.L. nr. 154/30.09.2021 privind acceptarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în suprafață de 782 mp, în favoarea construcțiilor C1 – 137 mp și C2 – 50 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Călărași, teren ce aparține doamnei Albu Ștefana, situat în municipiul Călărași, strada Digului, nr. 11, judeţul Călăraşi
 H.C.L. nr. 153/30.09.2021 privind darea în administrare a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în municipiul Călăraşi, Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călăraşi
 H.C.L. nr. 152/30.09.2021 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Mureșului, nr. 7 (Zona – Obor), având număr cadastral 26270, număr carte funciară 26270, în suprafață de 261 mp, domnului Ștefănică Mirel
 H.C.L. nr. 151/30.09.2021 privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 4308 mp teren, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei nr. 70A, cu numărul cadastral 30689, înscris în cartea funciară 30689 UAT Municipiul Călărași, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii
 H.C.L. nr. 150/30.09.2021 privind aprobarea devizelor generale de cheltuieli de la bugetul local și bugetul de stat, actualizate, pentru obiectivul „Locuințe sociale bloc 15 Tronson A+B” din municipiul Călăraşi 
 H.C.L. nr. 149/30.09.2021 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași 
 H.C.L. nr. 148/30.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului rezultat din alipirea imobilului situat în municipiul Călărași, judeţul Călărași, strada Ciocârliei nr. 19B cu imobilul din strada Prelungirea București, Piața Mircea Vodă, municipiul Călărași, judeţul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip - Construire Creșă Medie cu titlul „Construire și dotare creșă în Cartier Mircea Vodă din municipiul Călărași, judeţul Călărași”
 H.C.L. nr. 147/30.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în municipiul Călărași, Şoseaua Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2, judeţul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip - Construire Creșă Medie cu titlul „Construire și dotare creșă în Cartier Tineri din municipiul Călărași, judeţul Călărași”
 H.C.L. nr. 146/30.09.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călărași

H.C.L. nr. 145/22.09.2021 privind acordarea unui mandat special domnului  Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS

H.C.L. nr. 144/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021

H.C.L. nr. 142/30.08.2021 privind aprobarea semnării Acordului de înfrățire între Municipiul Călărași, Județul Călărași din România și Orașul Gedera, Districtul Central din Statul Israel

H.C.L. nr. 142/30.08.2021 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN”  în vederea obținerii finanțării  din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

H.C.L. nr. 141/30.08.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului doctor Giurcă Cristian Gheorghe
H.C.L. nr. 140/30.08.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului doctor Gașpar Gheorghe-Paul
H.C.L. nr. 139/30.08.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași domnului profesor Gheorghe Stoianovici

H.C.L. nr. 138/30.08.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „LOTIZARE TEREN, RIDICARE INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI RECONVERSIE DIN ZONA ID ÎN ZONA LM/ IS “ situat în municipiul Călărași, județul Călărași , Tarlaua 159, parcela 3

H.C.L. nr. 137/30.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021

H.C.L. nr. 136/30.08.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Călărași pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

H.C.L. nr. 135/30.08.2021 privind stabilirea dreptului de servitute cu titlu gratuit pentru suprafața de 80 mp amplasată lângă hotarul cu proprietatea situată în Călărași strada Independenței nr. 41, pentru chiriașii Mustafa Aișea și Micu Stanca și proprietara Barbu Maricica

H.C.L. nr. 134/30.08.2021 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. E- Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren,  în suprafață de 1085 mp, aparţinând  domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuție a energiei electrice  pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona Aleea Dumbrava Minunată, municipiul Călărași,  județul Călăraşi”

H.C.L. nr. 133/30.08.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral  28157, cu suprafața de 6105 mp, situat în Călărași, Parc  Sfânta  Anastasia, aparținând  domeniului public al UAT Municipiul Călărași, precum și trecerea în domeniul privat al UAT Municipiul Călărași a lotului 2 cu suprafața de 838 mp rezultat în urma dezmembrării

H.C.L. nr. 132/30.08.2021 privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călărași,strada Aviator Adrian Săvulescu

H.C.L. nr. 131/30.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilelor – blocuri, locuințe sociale J21, J22, J23, J27, G14, G15, G16 și G17, situate în municipiul Călărași, județul Călărași

H.C.L. nr. 130/30.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași

H.C.L. nr. 129/30.08.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor  imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, zona F.N.C. (Livadă), în vederea edificării unei locuințe

H.C.L. nr. 128/30.08.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, zona F.N.C.  (Livadă), în vederea edificării unei locuințe

H.C.L. nr. 127/30.08.2021 privind  inițierea procedurilor pentru  vânzarea  unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada actor Ștefan Bănică, nr. 2, în suprafață de 365 mp, număr carte funciară nr. 24357, domnului Mustafa Ionel

H.C.L. nr. 126/30.08.2021 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24,  număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, domnului Mihalache Petre

H.C.L. nr. 125/30.08.2021 privind vânzarea  unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Petre V. Haneș, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafața de 396 mp, în favoarea doamnei Stoica Florentina

H.C.L. nr. 124/30.08.2021  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Extinderea activității HIDRAFIT S.R.L. prin construirea unui spațiu productiv și dotarea cu echipamente tehnologice inovative, în vederea creșterii competitivității întreprinderii pe piața de profil“ situat în municipiul Călărași, strada Varianta Nord, nr. 63,,

H.C.L. nr. 123/30.08.2021  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași

H.C.L. nr.122/11.08.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B”, din municipiul Călăraşi

 H.C.L. nr.121/11.08.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local
 H.C.L. nr.120/11.08.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2021
 H.C.L. nr.119/11.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
 H.C.L. nr.118/29.07.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop euramerican, valorificată pe picior, din aliniamentul Călărași - Chiciu
 H.C.L. nr.117/29.07.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași
 H.C.L. nr.116/29.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2021-31.10.2021
 H.C.L. nr.115/29.07.2021 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Călărași nr. 70/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călărași, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași
 H.C.L. nr.114/29.07.2021 privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24320,cu suprafața de 2796 mp, situat în Călărași, strada Mușețelului, nr. 23,aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Călărași
 H.C.L. nr.113/29.07.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31298, cu suprafața de 8099 mp, situat în Călărași, Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, aparținând domeniului public al UAT Municipiul Călărași
 H.C.L. nr.112/29.07.2021 privind constituirea dreptului de folosință gratuită în sarcina terenurilor în suprafață de 312 mp, 308 mp și 307 mp, în favoarea construcțiilor bloc 8, bloc 9 și bloc 10 – locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în   municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 1, aflate în domeniul privat al statului
 H.C.L. nr.111/29.07.2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilelor cu numărul cadastral 32232, numărul cadastral 32231, numărul cadastral 32233, situate în municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 1, Bloc 8, Bloc 9 și Bloc 10
 H.C.L. nr.110/29.07.2021 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
 H.C.L. nr.109/29.07.2021 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Petre V. Haneș, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafața de 396 mp doamnei Stoica Florentina
 H.C.L. nr.108/29.07.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 10 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, carte funciară nr. 28617, cu destinația de înființare culturi furajere
 H.C.L. nr.107/29.07.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 10 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, carte funciară nr. 28617, cu destinația de înființare culturi furajere
 H.C.L. nr.106/29.07.2021 privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Belşugului nr. 41, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii

H.C.L. nr. 105/29.07.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin  licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Belşugului nr. 41 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, conform cărții funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii

H.C.L. nr. 104/23.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
H.C.L. nr.103/23.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 23.07.2021

H.C.L. nr. 102/30.06.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/28.02.2019 privind darea în administrare a spațiului situat în strada 1 Decembrie 1918, bl. A26 parter, către Direcția de Asistență Socială Călăraşi

H.C.L. nr. 101/30.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021
H.C.L. nr. 100/30.06.2021 privind obligarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi să pună în aplicare decizia civilă nr. 872/08.06.2021, definitivă, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 3426/202/2018*
H.C.L. nr. 99/30.06.2021 privind vânzarea imobilului – teren identificat prin nr. cadastral 31675, înscris în cartea funciară nr. 31675 a municipiului Călărași, către Davidescu Nicolae - Viorel
H.C.L. nr. 98/30.06.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţa de 2 mp, ce aparțin domeniului public al municipiului Călărași, în scopul amplasării unor panouri publicitare
H.C.L. nr. 97/30.06.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţa de 2 mp, ce aparțin domeniului public al municipiului Călărași, în scopul amplasării unor panouri publicitare
H.C.L. nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003
H.C.L. nr. 95/30.06.2021 privind retragerea beneficiarului dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003
H.C.L. nr. 94/30.06.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafața de 362 mp, având numărul cadastral 27032, cvartal 65, parcela 14/3 Lot 31, situat în municipiul Călărași
H.C.L. nr. 93/30.06.2021 pentru îndreptarea erorii materiale înscrisă în Hotărârea Consiliului Local  nr. 61/27.04.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, cu suprafața de 3050 mp, situat în Călărași, strada Mușețelului, nr. 9, aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călărași
H.C.L. nr. 92/30.06.2021 privind darea în administrare a imobilului (spațiu de așteptare) amenajat în spațiul exterior al Policlinicii nr. 1, situat în Bulevardul 1 Mai, către Spitalul Județean ,,Dr. Pompei Samarian” Călărași
H.C.L. nr. 91/30.06.2021 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS
H.C.L. nr. 90/30.06.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 1831/27.05.2021,încheiat între Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi şi Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi

H.C.L. nr. 89/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară precum şi a tarifelor de acces pentru Bazinul de înot didactic, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C

H.C.L. nr. 88/30.06.2021 privind aprobarea deplasărilor Primarului municipiului Călărași în străinătate în toate situațiile care se impun pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
H.C.L. nr. 87/30.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbarea funcţiunii în zona  LM pentru terenurile cu numerele cadastrale 32373 SI 32374“, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 74C şi 74D
H.C.L. nr. 86/30.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire spaţiu producţie + depozitare“, situat în municipiul Călărași, strada Rocada, nr. 94A
H.C.L. nr. 85/30.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicție de construire prevăzută prin P.U.G. şi modificare funcțiune în industrie/depozitare și comerț/servicii, teren nr. cad. 20819+20818“, situat în strada Bârcă Gheorghe, nr. 1C+1D, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi
H.C.L. nr. 84/22.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
H.C.L. nr. 83/14.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021
H.C.L. nr. 82/14.06.2021 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călăraşi”
H.C.L. nr. 81/26.05.2021           privind vânzarea, cu drept de preempțiune, a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarlaua 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 mp, către domnul Ion Răzvan Alexandru
H.C.L. nr.80/26.05.2021           pentru indexarea/ajustarea tarifului stabilit conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași
H.C.L. nr.79/26.05.2021           privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de domiciliu/reședință din municipiul Călărași
H.C.L. nr.78/ 26.05.2021           privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Călărași în anul școlar 2021/2022

H.C.L. nr.77 /26.05.2021           privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi

H.C.L. nr. 76 /26.05.2021           privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi

şi a creditelor interne, la data de 31.12.2020

H.C.L. nr. 75 /26.05.2021           privind inițierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – teren identificat prin număr cadastral 31675, înscris în cartea funciară numărul 31675 a municipiului Călărași, către Davidescu Nicolae – Viorel
H.C.L. nr. 74 /26.05.2021           privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desfiinţare clădiri existente + împrejmuire, construire spaţiu comercial ,,PENNY", carmangerie cu produse din carne - brânzeturi, parter, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, totem publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi, montare post trafo, organizare de şantier, situat în municipiul Călărași, judeţul Călăraşi, strada Portului nr. 56 şi Bulevardul Republicii, nr. 102C, număr cadastral 504/1/2, număr cadastral 504/1/1/1, număr cadastral 504/1/1/2
H.C.L. nr. 73 /26.05.2021           privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile finanţate prin Program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor U.A.T. Municipiul Călăraşi - Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanţare BEI, precum şi aprobarea Acordului de parteneriat cadru între Consiliul Județean Călăraşi şi U.A.T. Municipiul Călăraşi
H.C.L. nr. 72 / 26.05.2021           privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călărași și Judeţul Călăraşi în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare Varianta Nord (Centura Călărași), - în lungime totală de 2,864 km”
H.C.L. nr.71 /26.05.2021           privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%
 H.C.L. nr.70/26.05.2021           privind aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003
H.C.L. nr.69/10.05.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiul Calarasi pe anul 2021

H.C.L. nr.68/27.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor de ajutor social, burselor de studiu şi burselor de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de la cursurile cu frecvenţă din municipiul Călăraşi în anul școlar 2020-2021

H.C.L. nr.67/27.04.2021 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS

H.C.L. nr.66/27.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2021-31.07.2021

H.C.L. nr.65/27.04.2021 privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarlaua 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 mp, în favoarea domnului Ion Răzvan Alexandru

H.C.L. nr.64/27.04.2021   privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Vasile Culică, nr. 34, număr carte funciară 23265, tarlaua 65, parcela 14/2, cu suprafața de 293 mp, în favoarea domnului Avram Petronel - Relu

H.C.L. nr.63/27.04.2021 privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași

H.C.L. nr.62/27.04.2021  privind dezmembrarea imobilului teren având numărul cadastral 30972, cu suprafața de 8308 mp, situat în Călărași, strada Stejarului, tronson 2, aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călărași, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 8161 mp și lotul 2 cu  suprafața de 147 mp, precum și trecerea din domeniul public al U.A.T. Municipiul Călărași în domeniul privat al U.A.T. municipiul Călărași a lotului 2 cu suprafața de 147 mp rezultat în urma dezmembrării

H.C.L. nr.61/27.04.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, cu suprafața de 3050 mp, situat în Călărași, strada Mușețelului, nr. 9, aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călărași

H.C.L. nr.60/27.04.2021 privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, a imobilelor (teren și construcții) înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 72 din 21.04.2011 și a terenului situat în Zona Volna, strada Pompieri, nr. 3, pe care se află construite blocurile A38, A39 și A40

H.C.L. nr.59/27.04.2021 privind darea în administrare către Palatul Copiilor nr. 1 Călărași, a etajului 1 și a sălilor de la parter în număr de 7, partea stângă a clădirii C9, construcție administrativă și social culturală, înscrisă în CF 31014, cu drept de servitute din strada Știrbei Vodă, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Bărăganului, nr. 26, judeţul Călăraşi

H.C.L. nr.58/27.04.2021 privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021

H.C.L. nr.57/27.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru investiţia ,,ÎNFIINŢARE CREȘĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI”

H.C.L. nr.56/27.04.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/31.10.2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Călăraşi

H.C.L. nr.55/27.04.2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare

H.C.L. nr.54/27.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi

H.C.L. nr.53/27.04.2021  privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul “CASA“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Independenţei, nr. 33, județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL –II-m-B-14649

H.C.L. nr.52/27.04.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.03.2021

H.C.L. nr.51/12.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024

H.C.L. nr.50/12.04.2021 privind utilizarea sumei de 4.072.796 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
H.C.L. nr. 49/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire teren Legea 15
H.C.L. nr. 48/25.03.2021 privind alipirea imobilului 987 mp cu imobilul 766 mp
H.C.L. nr. 47/25.03.2021 privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 2000 mp, situat în Călărași
H.C.L. nr. 46/25.03.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren cu suprafața de 23359 mp, având numărul cadastral 32449
H.C.L. nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 4929.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
H.C.L. nr. 44/25.03.2021 privind acceptarea donației imobilului-teren în suprafață de 13.300 mp, teren arabil extravilan, situat în municipiul Călărași, tarlaua 63, parcela 232, cu numărul cadastral 2960
 H.C.L. nr. 43/25.03.2021 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului Călărași
 H.C.L. nr. 42/25.03.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Călărași cu Judeţul Călăraşi în vederea finanțării și implementării investiției din proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre
 H.C.L. nr. 41/25.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra
 H.C.L. nr. 40/25.03.2021 privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 2000 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4
 H.C.L. nr. 39/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 183 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Pescăruş, nr. 33bis
 H.C.L. nr. 38/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 192 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Victoriei, nr. 2B
 H.C.L. nr. 37/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 341 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Victoriei, nr. 2B
 H.C.L. nr. 36/25.03.2021 privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibitate, prioritate, restrictive și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale
 H.C.L. nr. 35/25.03.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului prof. ing. Voinea Ghiorghe
 H.C.L. nr. 34/25.03.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului ing. Liviu Gabriel Mușat
 H.C.L. nr. 33/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 12923.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ,,Titlului de Cetăţean de Onoare”
 H.C.L. nr. 32/25.03.2021 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
 H.C.L. nr. 31/25.03.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale din judet
 H.C.L. nr. 30/25.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local
 H.C.L. nr. 29/25.03.2021 pentru completarea Anexei nr. 6 privind structura și nivelul prețurilor şi al tarifelor pentru serviciile prestate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 612020
 H.C.L. nr. 28/25.03.2021 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Brai-Cata S.R.L. sucursala Călăraşi pe teritoriul municipiului Călăraşi
 H.C.L. nr. 27/25.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Călărași

H.C.L. nr. 26/25.02.2021 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii – “CNI” – S.A. a imobilului constituit din teren si constructie – Punct termic 2, pe durata construirii obiectivului “Realizare si modernizare in P.T., sediul Politiei Locale”

H.C.L. nr. 25/25.02.2021 privind propunerea si aprobarea intrarii in faliment/dizolvarea/lichidarea Asociatiei Handbal Club Dunarea Calarasi 2014

H.C.L. nr. 24/25.02.2021 privind mandatarea Primarului municipiului Calarasi, domnul Dulce Marius Grigore, in vederea exercitarii atributiilor municipiului Calarasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECOAQUA” Calarasi

H.C.L. nr. 23/25.02.2021 privind atribuirea denumirii “Prelungirea Luceafarului” strazii cu regim auto si pietonal situata in municipiul Calarasi

H.C.L. nr. 22/25.02.2021 privind atribuirea denumirii «Dr.ing. DANIEL STEFAN DRAGULIN», bazinului de inot didactic, situat in municipiul Calarasi, Bulevardul Republicii, nr. 2C, judetul Calarasi

H.C.L. nr. 21/25.02.2021 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute de catre S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, in suprafata de 80 mp, apartinand domeniului public, situat in intravilanul municipiului Calarasi, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, pe care se va amplasa capacitatea energetica de distributie a energiei electrice pentru « Extindere retea electrica de interes public zona de locuinte de serviciu Bulevardul Nicolae Titulescu, Municipiul Calarasi, judetul Calarasi » 

H.C.L. nr. 20/25.02.2021 privind dezmembrarea in doua loturi a imobilului teren in suprafata de 363 mp, avand numar cadastral 27033, situat in municipiul Calarasi, cvartal 65, parcela 14/3

H.C.L. nr. 19/25.02.2021 privind trecerea din domeniul public al municipiului Calarasi in domeniul privat al municipiului Calarasi a imobilului teren intravilan cu suprafata de 27 mp, situat in municipiul Calarasi, strada Dunarea, numar cadastral 33050

H.C.L. nr. 18/25.02.2021 privind stabilirea loturilor libere pentru darea in folosinta gratuita tinerilor, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 17/25.02.2021 privind actualizarea chiriei locuintelor ANL, situate in municipiul Calarasi, judetul Calarasi

H.C.L. nr. 16/25.02.2021 pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotararii Consiliului Local nr. 62/26.03.2020 privind reorganizarea si functionarea Serviciului Public Piete Oboare Calarasi

H.C.L. nr. 15/25.02.2021 privind Planul de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social

H.C.L. nr. 14/18.02.2021 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 41.572.000 lei in vederea finantarii unor investitii publice de interes local

H.C.L. nr. 13/28.01.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local

H.C.L. 12/28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2021-30.04.2021

H.C.L. nr. 11/28.01.2021 privind punerea în aplicare a capitolului II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

H.C.L. nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași spre administrare către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori“, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008

H.C.L. nr. 9/28.01.2021 privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori“, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008

H.C.L. nr. 8/28.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.05.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a imobilului construcție - Punctul Termic 3, în suprafață de 330 mp din acte și din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 3A

H.C.L. nr. 7/28.01.2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a unui imobil-teren precum și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 71/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de parcări, care fac parte din poziția 9 a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi

H.C.L. nr. 6/28.01.2021 pentru îndreptarea erorii materiale înscrise în Hotărârea Consiliului Local nr. 181/17.12.2020 privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 2297 mp, având numărul cadastral CF 30973, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dunărea,Tronson 1

H.C.L. nr. 5/28.01.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30.04.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi

H.C.L. nr. 4/28.01.2021 privind constituirea comisiei de analiză/repartizare a cererilor solicitanților pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 3/28.01.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe

H.C.L.. nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare interdicţie de construire, lotizare şi reconversie funcţională în zonă mixtă (instituţii/servicii) şi locuinţe + funcţiuni complementare – teren nr. cadastral 31035, CF nr. 31035“, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2

H.C.L. nr. 1/08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al municipiului Călărași a deficitului secţiunii de dezvoltare, la data de 31 decembrie 2020

Arhiva Hotarari 2020 - Tabel Hotarari 2020

Arhiva Hotarari 2019 - Tabel Hotarari 2019

Arhiva Hotarari 2018 - Tabel Hotarari 2018

Arhiva Hotarari 2017 -  Tabel Hotarari 2017

Arhiva Hotarari 2016 -  Tabel Hotarari 2016

Arhiva Hotarari 2015 -  Tabel Hotarari 2015

Arhiva Hotarari 2014 -  Tabel Hotarari 2014

Arhiva Hotarari 2013 -  Tabel Hotarari 2013

Arhiva Hotarari 2012 -  Tabel Hotarari 2012

Arhiva Hotarari 2011 -  Tabel Hotarari 2011

Arhiva Hotarari 2010 -  Tabel Hotarari 2010

Arhiva Hotarari 2009 -  Tabel Hotarari 2009

Arhiva Hotarari 2008 -  Tabel Hotarari 2008

Arhiva Hotarari 2007 -  Tabel Hotarari 2007

Arhiva Hotarari 2006 -  Tabel Hotarari 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport 1 An Mandat 001

---------------------------------------------------------------

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro